بسم الله الرحمن الرحیم

اقا من فکر میکردم این کنکور پخمبک رو که بدم دیگه تموم میشه و وقتم برای خودمه

از شما چه پنهون یه مدت اینطوری بود

آمااااااااااا

یهو یه چیزی اومد به اسم انتخاب رشته...

یک هفته و یکم بیشتر کامل در گیر اون بودم و ذهنم خیلی مشغول بود 

در حدی که فقط میتونستم بیام اینجا ببینم شماها چی گذاشتید و براتون کامنت بذارم فوقش ...

ولیییی

دیگه تموم شد و قراره دوباره فعال باشم

پسسس

LETS GOOO