مطلبی در آذر ۱۴۰۰ ثبت نشده است
حرف‌ های ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می‌ کنی:
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی
پیش از آنکه با خبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می‌ شود
آه...
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان

چقدر زود
دیر می‌ شود

دکتر قیصر امین پور

🚦پس از تلاش های وافر شبانه روزی، تمامی لینک ها اصلاح شدند🚦
زین پس کمربند خودرا برای ادامه ی تئوری ها ببندید.
16 دی 00:40
موضوعات
بلندگو دست کیه 📣
🌱بمونه به یادگار